Strani

ponedeljek, 15. februar 2010

Stavčni členi - ponovitev (7., 8., 9. razred)

1. S podčrtovanjem določi osebek, povedek in predmet!


Petra piše pesmi. Roke in noge so okončine. Mati je kupila kruh, mleko in jajca. Tone se igra s sosedo. Babica je spekla potico. Metki pomagam pri pisanju naloge. Potok žubori.
Kamen je poškodoval Tomaža. Natakarju je oče dal napitnino. Dedek je pripovedoval o svojem otroštvu. Starši svetujejo svojim otrokom izbiro poklica. Za uspešno delo so Tineta nagradili z odlikovanjem. Soseda mi je ponudila torto. Rok ni znal domače naloge.
Pri denarju se prijateljstvo neha. Miha ni našel Nejca. Miha je lastniku prinesel seznam naloženega materiala. Splavarji so pripravljali splave. Poklicala sem sošolko. Kupil si bom avto.
2. Osebkom na levi poišči ustrezen povedek na desni!

Sonce tuli
Goska popišeš
Zvezek sije
Zvezde gaga
Veter svetijo


3. Dopolni z manjkajočim povedkom:

Jeseni kmetje poljske pridelke. Zdravnik bolnika.
Pri uri angleščine angleško. Ali nam pesmico?
Radio poskočno melodijo. Igor v nogometnem klubu Rudar.

STAVČNI ČLENI
(ponovitev)

Stavek je sestavljen iz sestavin, ki jih imenujemo stavčni členi. Poznamo:
 OSEBEK
 POVEDEK
 PREDMET
 PRISLOVNO DOLOČILO
 PRILASTEK


OSEBEK izraža vršilca dejanja, nosilca stanja ali poteka.
Kdo ali kaj + povedek
POVEDEK izraža dejanje, dogajanje ali stanje.
PREDMET je tisti/tisto, ki ga prizadeva povedkovo dejanje.
Koga ali česa
Komu ali čemu
Koga ali kaj + povedek
pri kom ali čem
s kom ali čim

PRISLOVNO DOLOČILO izraža okoliščine, v katerih poteka ali je.
* KRAJA – kraj, mesto dogajanja
kje, kam, kod, od kod, do kod + povedek
* ČASA – čas dogajanja
kdaj, koliko časa, kako dolgo + povedek
* NAČINA – kako dogajanje poteka
kako, na kak način + povedek
* VZROKA – vzrok, zakaj se kaj dogaja ali zakaj je
zakaj + povedek

PRILASTEK kakšen, kateri, čigav